Web2Bet - Sporto lažybos ir kazino internetu!
REGISTRACIJA TIK NUO 21 METŲ! DRAUDŽIAMA LOŠTI NUOTOLINIUS LOŠIMUS: LAŽYBŲ IR LOŠIMUS A IR B KATEGORIJOS AUTOMATAIS, ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI.

Privatumo politika

Įmonė yra įsipareigojusi saugoti ir užtikrinti visų šios svetainės lankytojų, pateikusių savo asmens duomenis, asmeninės informacijos privatumą ir saugumą. Vykdydami šį įsipareigojimą ir laikydamiesi reguliavimo reikalavimų, patvirtinome šią privatumo politiką, kurioje atsispindi dabartiniai mūsų lankytojų poreikiai žinoti, kokią informaciją apie juos renkame, kodėl ją renkame, ir kur ji naudojama. Asmens duomenys apima informaciją apie jus, kuri padeda nustatyti jūsų tapatybę, arba pagal kurią jūsų tapatybė gali būt pagrįstai nustatyta. Pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą duomenų valdytojas yra UAB “Nesė”, Lietuvoje registruota įmonė, registracijos numeris 140222629. Įmonė UAB Baltic Bet priklauso įmonių grupei Lifland Gaming ir garantuoja geriausią patirtį Europoje lošimų srityje.

Kokius jūsų asmens duomenis renkame ir saugome?

Įmonė renka tik tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi vienai ar daugiau mūsų funkcijų arba veiklų vykdyti. Asmens duomenys, kuriuos renkame iš mūsų klientų, yra šie: vardas ir pavardė, adresas, gimimo data, kontaktinė informacija, mokėjimo kortelės duomenys, duomenys apie lažybų sandorius ir pervedimai iš sąskaitų bei kita informacija, kurią klientai pageidauja arba privalo pateikti, kad būtų įvykdyti reguliavimo ir teisės aktuose nustatyti reikalavimai.

Kaip mes renkame jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenys renkami registracijos mūsų sistemoje proceso metu. Jūsų bus prašoma pateikti asmens duomenis, kad galėtumėte užsiregistruoti, atidaryti ir turėti vartotojo paskyrą įmonėje.

Kaip bus naudojami jūsų asmens duomenys?

Įmonė tvarkys jūsų asmeninę informaciją, siekiant: administruoti jūsų vartotojo paskyrą; tvarkyti jūsų sąskaitas ir įrašus; stebėti svetainės naudojimo lygį; vykdyti reguliavimo ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus; užtikrinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę bei saugumą. Įmonė taip pat saugos tokią informaciją ir pasilieka teisę ją analizuoti, jeigu jos bus prašoma tai daryti, siekiant ištirti faktinę arba tariamą nusikalstamą veiką. Įmonė turi teisę informuoti apie mūsų ir su mumis susijusių įmonių produktus ir paslaugas, kurie, mūsų manymu, gali jus dominti, jeigu davėte savo sutikimą gauti informaciją apie vykdomas akcijas bei kitą rinkodaros medžiagą. Taip pat remdamiesi jūsų sutikimu turime teisę naudoti jūsų asmeninę informaciją profiliavimui ir automatizuotiems sprendimams. Atkreipkite dėmesį, kad jūs taip pat galite atšaukti savo sutikimą arba atsisakyti šių paslaugų bet kuriuo metu. Tai pat jūsų duomenis niekada nebus perduoti tretiems asmenis be jūsų aiškaus sutikimo. Įmonė turi teisę reikalauti iš jūsų raštiško prašymo pateikti mūsų turimą informaciją apie jus. Mes galime panaudoti jūsų pateiktą asmeninę informaciją tinkamoms kovos su sukčiavimu patikroms atlikti. Jūsų pateikta informacija gali būti atskleista kreditų informacijos teikimo įmonei arba kovos su sukčiavimu agentūrai, kuri gali pasilikti tokios informacijos įrašą.

Kam ir kaip gali būti atskleista asmeninė informacija?

Įmonės politika yra neatskleisti informacijos apie mūsų klientus jokiai trečiajai šaliai. Tačiau įmonei gali tekti atskleisti jūsų asmeninę informaciją esant tam tikroms sąlygoms: • kai to yra reikalaujama, arba kai tai yra privaloma pagal įstatymus. Pavyzdžiui, mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją kompetetingam teismui, atsakydami į teismo šaukimą, arba įgaliotoms institucijoms, remiantis norminiais aktai susijusiais su mokesčių įstatymais. • mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją, gavę jūsų sutikimą. Jūsų sutikimas dėl jūsų asmeninės informacijos atskleidimo gali būti aiškiai suteiktas raštu, žodžiu arba gali būti numanomas iš jūsų elgesio, pavyzdžiui, jums viešai aptariant santykių su mumis detales žiniasklaidos priemonėse. • mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją reguliavimo institucijai azartinių lošimų internete sąžiningumo kontrolės ir (ar) nusikaltimų prevencijos ir aptikimo tikslais bei toms šalims, su kuriomis įmonė yra sudariusi sutartis dėl kartkartėmis atliekamo tokių duomenų dalijimosi, ir tais atvejais, kai įmonė mano, jog egzistuoja pagrįstas pagrindas įtarti, kad jūs galite būti susiję su tokių taisyklių arba įstatymų pažeidimu, galite turėti informacijos apie tokių taisyklių arba įstatymų pažeidimą arba kitokiu būdu kelti grėsmę azartinių lošimų internete sąžiningumui. Minėtos įstaigos gali panaudoti jūsų asmeninę informaciją, siekiant ištirti arba imtis veiksmų tokių pažeidimų atžvilgiu pagal laikydamiesi jų nustatytos tvarkos. • Konkrečiais atvejais jūsų asmeninė informacija gali būti prieinama specifinių paslaugų teikėjams, kurie yra sudarę su mumis sutartis ir konfidencialios informacijos neatskleidimo susitarimus bei yra įtraukti į mūsų programą kaip padedantys mums rinkodaros, azartinių lošimų, santykių su klientais ir svetainių talpinimo paslaugų srityse.

Slapukai

Prisijungdami prie mūsų svetainės, sutinkate su mūsų slapukų naudojimu pagal šią politiką. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, kuriuose išsaugoma tam tikra informacija apie jūsų naudojamą kompiuterį arba mobilųjį prietaisą: • leidžianti mums atpažinti jus ir jūsų prietaisą, pvz., nustatant jūsų IP adresą; • padedanti suteikti jums labiau pritaikytą naudojimosi mūsų svetaine patirtį; • suteikianti mums duomenų, leidžiančių suprasti, kaip žmonės naudojasi mūsų svetaine, kad galėtume ją patobulinti. Atkreipkite dėmesį, kad visuomet galite išjungti slapukus per savo svetainės arba telefono naršyklės nustatymus.

Kaip ilgai saugome jūsų informaciją?

Jūsų asmeninė informacija bus saugoma tol, kol ji bus mums reikalinga teikti jums paslaugas ir įgyvendinti tikslus, dėl kurių rinkome tokią informaciją. Tai reiškia, kad galime saugoti jūsų informaciją, kol įvykdysime mūsų teisinius įsipareigojimus.

Galimybė gauti jūsų asmeninę informaciją

Jūs visuomet turite prieigos prie mūsų turimos informacijos apie jus teisę. Norėdami peržiūrėti ir atnaujinti savo asmeninę kontaktinę informaciją, tiesiog prisijunkite prie mūsų svetainės, naudodamiesi savo naudotojo vardu ir slaptažodžiu bei eikite į „Vartotojo paskyra – Nustatymai“, kad galėtumėte redaguoti pateiktą informaciją. Jeigu pageidaujate, galite susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi, naudodamiesi svetainėje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Be to, turite teisę ištaisyti ir, kai taikytina, ištrinti netikslią informaciją.

Jūsų asmens duomenų apsauga

Jūsų asmeninės informacijos saugumas mums yra labai svarbus. Mes naudojame ir įsipareigojame naudoti tinkamas šiuolaikines, technines ir fizines apsaugos priemones, padedančias apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo ar praradimo, pakeitimų, neleistino naudojimo, atskleidimo arba prieigos ir visų kitų neteisėtų tvarkymo formų. Kadangi internetas nėra visiškai saugi aplinka, negalime garantuoti, kad informacija, kurią siunčiate per mūsų svetainę, nebus panaudota, atskleista, pakeista arba sunaikinta, pažeidžiant bet kurią mūsų apsaugos priemonę, arba kitu būdu. Įvykus tokiam atvejui, imsimės veiksmų pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos įstatymo reglamentą ir pranešime apie duomenų pažeidimą vietos Duomenų apsaugos priežiūros institucijai be jokio netinkamo uždelsimo ir, kai tai yra įmanoma, ne vėliau kaip per 72 valandas nuo sužinojimo apie tokį pažeidimą.

Duomenų subjekto teisės ir skundų nagrinėjimas

Tikimės, kad jūs neturėsite jokių skundų dėl mūsų arba mūsų paslaugų, ir kad jūs suprantate pagrįstus poreikius rinkti tam tikrą informaciją apie jus. Jeigu esate nepatenkinti mūsų atliekamu jūsų asmeninės informacijos naudojimu arba norėtumėte gauti daugiau informacijos, susijusios su duomenų tvarkymo veikla, susisiekite su mumis elektroniniu paštu šiuo adresu: [email protected] Taip pat galite susisiekti su vietos Duomenų apsaugos priežiūros institucija ir gauti daugiau informacijos apie duomenų subjekto teises arba pateikti skundą.

Sutikimas

Pateikdami mums sutikimą dėl šios politikos, sutinkate su jūsų asmeninės informacijos tvarkymu ir atskleidimu šiame puslapyje nurodytais tikslais ir būdu.

Politikos atnaujinimai

Laikas nuo laiko, kad pagerint įmonės veiklą, mes galime keisti ir atnaujinti privatumo politiką, tačiau jus būsite visiškai informuoti apie pasikeitimus prieš jiems įsigaliojant. Jei jūs nesutinkate su pakeitimais, jūs turite iš karto atsisakyti savo sutikimo su privatumo politiką ir nustoti naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis arba susisiekti su mumis.

Ši politika įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25d.