Web2Bet - Sporto lažybos ir kazino internetu!
REGISTRACIJA TIK NUO 21 METŲ! DRAUDŽIAMA LOŠTI NUOTOLINIUS LOŠIMUS: LAŽYBŲ IR LOŠIMUS A IR B KATEGORIJOS AUTOMATAIS, ASMENIMS, KURIEMS NĖRA SUKAKĘ 21 METŲ. ĮSPĖJAME: NEATSAKINGAS LOŠIMAS GALI TAPTI PRIKLAUSOMYBĖS NUO AZARTINIŲ LOŠIMŲ PRIEŽASTIMI.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1.Norime, kad būtumėte tinkamai informuotas apie UAB „Nesė“ vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą:

1.1. kokius asmens duomenis tvarkome;

1.2. kokiais tikslais juos naudojame;

1.3. kaip užtikriname jų saugumą.

2.Jūsų asmens duomenis UAB „Nesė“ renka ir toliau naudoja Jūsų pačių patogumui, kad apsilankę lošimo namuose jaustumėtės saugūs, būtų užtikrintas nepriekaištingas Jūsų aptarnavimas, ir būtumėte užtikrinti, kad suteikėme tas paslaugas, kurias Jūs pageidavote gauti.

3.Jūsų asmens duomenys yra teikiami tik kompetentingoms institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.Siekiant užtikrinti, kad neturėtų galimybės nepilnamečiai asmenys ir asmenys, kuriems lošti yra draudžiama teisės aktų nustatyta tvarka, arba jie savanoriškai yra užsidraudę dalyvauti lošimuose, taip pat vykdant Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas dėl asmenų, norinčių dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, nuotolinio lošimo sutarčių sudarymo su lošimų organizatoriumi tikslais, lošimuose naudojamų žetonų pirkimo ir pardavimo ir laimėjimų išmokėjimo, pinigų plovimo prevencijos tikslais iš duomenų subjekto renkami šie asmens duomenys: asmens kodas, pavardė, vardas, asmens dokumento numeris, galiojimo data, apsilankymo data, laikas, objekto, į kurį asmuo nori įeiti, pavadinimas, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris). Gali būti renkami kiti, specialiuosiuose lošimų veiklą bei pinigų plovimo prevenciją reglamentuojančiuose įstatymuose numatyti asmens duomenys, pvz., apie duomenų subjekto dalyvavimą politikoje bei galutinį naudos gavėją.

4.Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą Nesė patalpose, išskyrus tose, kur yra pagrįstai tikimasi privatumo, yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdo įrašas saugojamas skaitmeninėse laikmenose 12 valandų. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Jus įspėja ženklas su užrašu: „Patalpos stebimos vaizdo kameromis.“

5.Nesė įgyvendino modernias organizacines ir technines priemones skirtas tam, kad būtų užtikrintas Jūsų duomenų saugumas.

6.Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinę savo tapatybę asmeniškai ar paštu, pateikę bet kuriai Nesė rašytinį prašymą Jūs turite teisę:

6.1. žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

6.2. susipažinti su savo Įmonėje tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

6.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;

6.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi įgyvendinant oficialius įgaliojimus, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktus Įmonei, valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys arba duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia NESĖ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

JEIGU TURITE KLAUSIMŲ AR JUMS NERAMU DĖL JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VISUOMET PRAŠOME KREIPTIS Į UAB „NESĖ“ , EL. PAŠTU: [email protected]